E-tjänster för serveringstillstånd

Arvika och Eda kommuner har skrivit avtal om gemensam handläggning av ärenden kring alkohol och handläggarna är stationerade i Eda kommun.

Ansökan om serveringstillstånd

Du kan ansöka om serveringstillstånd eller komplettera en befintlig ansökan genom att ladda upp bilagor.

Ansökan kan gälla:
  - Stadigvarande serveringstillstånd
  - Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
  - Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap
  - Ändringar i gällande serveringstillstånd

Anmälningar

Har du ett gällande tillstånd och är upplagd som webbkund kan du anmäla:
  - Förändringar i kontaktuppgifter
  - Förändringar i ägande och/eller styrelse
  - Förändringar i verksamhet
  - Serveringslokal vid catering
  - Kryddning av egen snaps
  - Provsmakning av alkoholdrycker
  - Upphörande av serveringstillstånd

Serveringsansvarig personal

Har du ett gällande tillstånd och är upplagd som webbkund hos kommunen kan du också registrera och avregistrera serveringsansvarig personal

Restaurangregister

Du kan använda restaurangregistret för att söka fram uppgifter om gällande serveringstillstånd, restaurang- och ägaruppgifter.

Hantering av personuppgifter

När du använder e-tjänsterna samtycker du till att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Läs mer om hur Eda kommun behandlar dina personuppgifter: Behandling av dina personuppgifter