Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd

Här lämnar du uppgifter om sökanden. Dvs det företag, organisation eller privatperson som står bakom ansökan. Ansökan om serveringstillstånd är avgiftsbelagd.
Aktuella ansökningsavgifter för ett serveringstillstånd hittas här

Ni kommer att få en faktura på ansökningsavgiften. Vår utredning startar när fakturan är betald och vi har fått in samtliga handlingar. Maila en kopia på inbetalningen till oss, för snabbare handläggning.

Behörig firmatecknare